KBBB logo
  Welkom op de website van de Brabantse biljartclubs aangesloten bij de Koninklijke Belgische Biljartbond.

Mededelingen

Arbitrage Reglementen

Ten gevolge van een samenkomst van delegaties uit de verschillende biljart federaties werden de Arbitrage Reglementen van de C.E.B. opgefrist en vernieuwd. Er zullen in elk gewest bijeenkomsten georganiseerd worden om de veranderingen en modaliteiten uit te leggen.

(De datum van de bijeenkomst zal weldra vastgelegd worden)

Overlijden van de Heer Georges Rottie

Met droefheid melden we het heengaan van onze vorige voorzitter, de heer Rottie Georges. Langs deze weg willen we ook ons oprecht medeleven betuigen aan familie en vrienden van George.