Wie zijn wij?

biljarttafelDe KBBB Gewest Brabant is een vereniging van de biljartclubs (carambole biljart) aangesloten bij de Koninklijke Belgische Biljartbond (KBBB) uit de regio Brabant. Het is het enige tweetalig gewest van de K.B.B.B. en omvat de provincies Vlaams Brabant, Waals Brabant en het hoofdstedelijk gewest Brussel. Het telt 300 à 400 leden, verdeeld over een twintigtal clubs.

Voor de praktische organisatie van de individuele kampioenschappen is het Gewest opgedeeld in twee subregio's; namelijk de subregio Brussel en de subregio Leuven.

Teneinde het carambole-biljarten te promoten in het algemeen, en relaties tussen de clubs te stimuleren, organiseert het Gewest Brabant, naast de klassieke individuele kampioenschappen en de Beker der Gewesten, ook nog een driebandcompetitie per ploeg, "de Schaal van Brabant", waaraan praktisch alle clubs deelnemen. De finale van deze competitie heeft trouwens plaats tijdens de huldiging van de Brabantse kampioenen op het einde van het sportjaar.

Het gewest wordt bestuurd door een gewestcomité, samengesteld uit een voorzitter en vijf tot twaalf leden, verkozen door de "gewestelijke algemene vergadering", voor een periode van vier jaar. Het kiest onder zijn leden één of twee ondervoorzitters en duidt een secretaris, een penningmeester en een sportbestuurder aan. Teneinde de goede werking te verzekeren worden onder de andere leden van het comité nog een verantwoordelijke voor de arbitrage en een jeugdverantwoordelijke aangeduid, alsook eventueel (maximaal) drie adjunct-sportbestuurders. De cumulatie van verschillende functies is niet uitgesloten.