Het Gewestcomité

Functie Naam Tel GSM e-mail
Voorzitter PELGRIMS Henri 010/805449 0484/599325 frbb-kbbb.henrip@live.be
Ondervoorzitter VAN DEN BERG Bertus 02/7570613 0475/738726 bertus.van.den.berg@telenet.be
Ondervoorzitter VAN DEN BRANDE Jan 0496/776390 jan.van.den.brande10@telenet.be
Secretaris MEULEMEESTER Rafaël 0479/799622 raf@garage-gielis.be
Sportbestuurder DERAEDT Hubert 02/3107024 0495/38.29.07 hubert.deraedt@telenet.be
Hoofdscheidsrechter VAN DEN BRANDE Jan 0496/776390 jan.van.den.brande10@telenet.be
Jeugdverantwoordelijke RUYSEN Robert 0472/387301 ruysen.robert@outlook.be
Penningmeester CORNELIS Theophiel 016/569353 tj.cornelis@telenet.be