KBBB Reglementen

Nationale Reglementen en Voorschriften

De volledige bundel Nationale Reglementen en Voorschriften is gepubliceerd op de nationale website en is te vinden onder de rubriek "Nat Docu / Docu Nat".

Ze omvat onder andere

  • De statuten van de KBBB;
  • Reglement Inwendige Orde (RIO) met inbegrip van de sancties
  • Het Sportreglement
  • De Jeugdreglementen (zie rubriek Jeugdwerking);
  • Het Arbitragereglement
  • Het Financieel Vademecum

Bovendien verstrekt het ook nog informatie in verband met de verzekeringen begrepen in het lidgeld van de KBBB (met een aangifteformulier) en de voorwaarden voor het toekennen van de eretekens van de federatie.

Formulieren Nationaal

- Inschrijving nieuwe club (Forad 01)

- Inschrijving nieuwe speler (Forad 02)

- Arbitrage (F 06/V)

- Jeugdlessen

Formulieren Gewest

- Samenvattingsblad finales

- Wedstrijdblad Beker van België

- Onkostennota finales (Form 06/1N)

- Gewestelijke Onkostennota (Form 04 N)

Verslagen

- Gewestverslagen

Gewest Voorschriften en Richtlijnen

Daarnaast heeft het gewest Brabant nog een aantal specifiek voorschriften uitgevaardgd:

  • Reglement Beker van Brabant
  • Tarieven 2012 - 2013
  • Administratieve Boetes Brabant