Algemene Statutaire Vergadering Gewest Brabant

Door onvoorziene omstandigheden, werd de datum van onze Algemene Statutaire Vergadering verschoven van zaterdag 20 januari naar 3 februari 2018. De aandacht van de clubs wordt ook gevestigd op de dringende oproep voor kandidaat bestuursleden van het Gewest.