Voorzittersverkiezing

De Algemene Vergadering van 24 juni 2017 heeft de heer PELGRIMS Henri van BC Wavre en R.C. Garnier verkozen als nieuwe voorzitter van het gewest Brabant.