De Koninklijke Belgische Biljartbond

De Koninklijke Belgische Biljartbond, de nationale sportfederatie voor carambole-biljarten werd opgericht in 1906 en bestaat meer dan 100 jaar. Hij is aangesloten bij het Belgisch Olympisch Comité (BOIC), de Europese en Wereldbond (Confédération Europèenne de Billard - CEB) en de Union Mondiale de Billard (UMB), waardoor de leden ook toegang hebben tot de internationale kampioenschappen en tornooien.

Het doel van de KBBB is het bevorderen van de biljartsport in het algemeen, en de ondersteuning van het carambolebiljarten als vrijetijdsbesteding en als  competitiesport in het bijzonder.

Momenteel zijn er in België ongeveer 175 kringen met bijna 3.200 leden aangesloten bij de KBBB.. De clubs zijn verdeeld over 19 districten die gegroepeerd zijn in zes gewesten, te weten het Gewest Antwerpen, Brabant, Henegouwen-Namen, Limburg, Luik-Luxemburg en het Gewest Beide Vlaanderen.

De Districten en Gewesten, die een zekere autonomie hebben en geleid worden door lokaal verkozen bestuurders, zijn verantwoordelijk voor het organiseren van individuele kampioenschappen, als preselectie voor de nationale finales. Deze worden georganiseerd per klasse. Een speler kan zich eerst plaatsen voor een distriktfinale om daarna mee te doen aan de gewestfinale. De winnaars van deze finale zullen daarna de nationale titel van hun klasse betwisten.

In de meeste gewesten worden ook ploegencompetities georganiseerd, de zogeheten Beker der Gewesten. In tegenstelling tot de individuele kampioenschappen loopt deze competitie over het ganse sportjaar, en heeft zij nog de bijkomende charme van het spelen in ploegverband.

Voor de hoogste klasse (ereklasse) driebanden en artistiek biljart gebeurt  de klassering van de spelers aan de hand van een reeks rankingtornooien die georganiseerd worden door respectievelijk de Vereniging Ereklasse Driebandspelers en Artistiekspelers, de VES en VAS tornooien.

De Belgische kampioenschappen van de ereklas spelers uit de verschillende disciplines worden gegroepeerd in één gezamelijk biljart-evenement, namelijk de zogeheten multidisciplines. Samen met de nationale finale van de Beker van België Driebanden vormen de multidisciplines het topevenement van de officiële nationale competities.