Carambole-Biljart

Er bestaan verschillende biljartsoorten. Sommige worden gespeeld op een tafel met zakken (snooker, poolbiljarten), andere met hulpmiddelen zoals kegels of nog met gaten en toppen zoals golfbiljart. Carambole-biljarten was van oudsher de meest traditionele discipline als competitiesport.

Carambole-biljart wordt gespeeld op een rechthoekige biljarttafel voorzien van een groen of blauw laken. Hierop worden drie ballen geplaatst; een rode, een witte en een gele (of een witte met een merkteken). De wedstrijden worden betwist tussen twee spelers; één speler speelt met de gele bal en de andere met de witte. Elke speler behoudt dezelfde bal tijdens de partij.

 

De bedoeling is om zoveel mogelijk punten of caramboles te maken. De speler scoort een punt wanneer hij met zijn speelbal beide andere ballen geraakt heeft. De speler die aan de beurt is mag verder spelen zolang hij zonder onderbreking caramboles maakt. Mist hij, dan is de tegenspeler aan de beurt.

Er bestaan verschillende spelsoorten of disciplines : vrijspel, bandspel, kader, driebanden en artistiek biljart.

  • In vrijspel mag de carambole op om het even welke wijze gemaakt worden, d.w.z. rechtstreeks, of via één of meerdere banden.
  • Bij bandstoten moet de speelbal altijd ten minste één band raken, alvorens de tweede bal geraakt wordt.
  • In kaderspel wordt het biljart in vakken verdeeld, kaders genoemd. Wanneer de drie ballen in hetzelfde vak liggen mag men ten hoogste één carambole maken, (soms ook geen), zonder dat één van de aangespeelde ballen het vak verlaat. Hij mag daarna wel in hetzelfde vak terugkomen.
  • Bij driebanden moet de speelbal ten minste drie banden geraakt hebben alvorens de tweede bal te raken.
  • Bij artistiek biljarten tenslotte worden de ballen op vooraf- bepaalde posities geplaatst. De caramboles moeten dan op een vooropgestelde manier gemaakt worden.

Tenslotte dienen we nog te vermelden dat de spelers in verschillende klassen onderverdeeld worden volgens hun vaardigheid, die bepaald wordt door het gemiddeld aantal gemaakte caramboles per beurt. Iedere klasse moet een bepaald aantal caramboles maken vooraleer de wedstrijd beëindigd is.

De prestaties van de spelers worden doorlopend opgevolgd door de onderscheiden sportcommissies die desgevallend een promotie naar een hogere, of een retrogradatie naar een lagere klasse voorschrijven. Het mooie van dit handicap-systeem bestaat erin dat ook een beginnend speler een kans maakt een wedstrijd te winnen tegen een geroutineerde speler.
Dat maakt van biljarten een heel boeiende sport welke geschikt is voor jong en oud. Teneinde de beginneling ook toe te laten de smaak van de officiële competitie te proeven bestaan er voor kleine gemiddelden, ook klassen die uitsluitend op lokaal of gewestelijk vlak betwist worden.