Het Gewest Brabant

Het Gewest Brabant is het enige tweetalig gewest van de K.B.B.B. en omvat de provincies Vlaams Brabant en Waals Brabant.

Het telt ongeveer 400 leden, verdeeld over meer dan 20 clubs. Het Gewest is opgedeeld in twee districten; nl het district Brussel en het district Leuven.

Teneinde het carambole-biljarten te promoten in het algemeen, en relaties tussen de clubs te stimuleren, organiseert het Gewest Brabant, naast de klassieke individuele kampioenschappen en de Beker der Gewesten, ook nog een driebandcompetitie per ploeg "de Schaal van Brabant" waaraan praktisch alle clubs deelnemen. De finale van deze competitie heeft trouwens plaats tijdens de huldiging van de Brabantse kampioenen op het einde van het sportjaar. Voor meer informatie of om zich in te schrijven kunt U zich wenden tot het bestuur met behulp van dit contactformulier.