KBBB logoWelkom op de vernieuwde website van de Brabantse biljartclubs aangesloten bij de Koninklijke Belgische Biljartbond.

Mededelingen

Overlijden van de Heer Georges Rottie

Met droefheid melden we het heengaan van onze vorige voorzitter, de heer Rottie Georges. Langs deze weg willen we ook ons oprecht medeleven betuigen aan familie en vrienden van George.